Menu Zamknij

Jacy specjaliści diagnozują chorobę otępienną?

W celu weryfikacji, czy niepokojące objawy związane są z chorobą otępienną, można zdecydować się na jedną z dwóch ścieżek diagnostycznych:

  1. Lekarz rodzinny kieruje do neurologa lub psychologa,
  2. .

Wizyta u lekarza psychiatry nie wymaga skierowania od lekarza rodzinnego. Wizyta u neurologa oraz psychologa – wręcz przeciwnie. Zwykle lekarz psychiatra, bądź kieruje na szereg badań, na przykład tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. Neurolog ma za zadanie ustalić przyczyny otępienia i zwykle dodatkowo zleca wizytę u psychiatry.

Psychiatra leczy zaburzenia zachowania; to również on zaleca dla pacjenta. Warto zabiegać o wizyty u wymienionych specjalistów i badania: im więcej danych, tym większe prawdopodobieństwo postawienia prawidłowej diagnozy i optymalnego doboru leków. Psychiatra, neurolog oraz psycholog mają możliwość skierowania pacjenta na badania neuropsychologiczne. Przyczyniają się one do polepszenia trafności diagnozy, jak również dają wgląd w deficyty i dobrze zachowane funkcje. Ta druga informacja jest źródłem wiedzy na temat możliwych do podjęcia działań aktywizujących.

Podane wyżej rozwiązania dotyczą możliwości uzyskania diagnozy w bezpłatnym systemie oferowanym w ramach NFZ. Dostępna jest oczywiście diagnostyka w trybie komercyjnym: jest zwykle szybsza i nie wymaga wyżej wymienionej kolejności wizyt u lekarzy.