Menu Zamknij

Czy mówić choremu o diagnozie?

W Polsce informowanie wprost o diagnozie choroby otępiennej nie jest powszechne. Zwykle rodzina sama decyduje, czy osoba chora jest w stanie zaakceptować prawdę. Niektóre rodziny uznają, że ukazanie sprawy w pełnym świetle wpłynie negatywnie na chorego. Wtedy opiekun łagodzi przekaz, informując na przykład, że w związku z upływem czasu pamięć osoby chorej nie jest tak dobra jak kiedyś. Na pewno nie jest tak – czego często obawiają się opiekunowie – że świadomość diagnozy zawsze prowadzi do załamania psychicznego. Nierzadko chorzy zdający sobie sprawę ze swej sytuacji dodatkowo mobilizują się do działania.