Menu Zamknij
logo mp

Wszystkie muzea, galerie sztuki, skanseny, izby pamięci, domy kultury w Polsce mogą stać się bardziej inkluzywne dzięki wdrożeniu naszego projektu „Muzeum Pamięci”- warsztaty muzealne dla osób z chorobami otępiennymi (takimi jak zespoły otępienne w przebiegach chorób Alzheimera, Parkinsona, poudarowe i inne).

Nagrody i wyróżnienia

Projekt Muzeum Pamięci został  laureatem I miejsca w kategorii Procesy włączające i dostępność w ramach Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2023. Przyznawana od 2010 roku nagroda to konkurs na najlepsze projekty zrealizowane na szerokim polu, jakim jest połączenie edukacji i kultury. Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs, którego głównym celem jest wyróżnienie warszawskich animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek za najlepsze projekty, programy i działania z zakresu edukacji kulturalnej, które były realizowane w roku poprzedzającym aktualną edycję nagrody i/lub w roku bieżącym. Najlepsze projekty stają się wyznacznikiem trendów oraz inspiracją dla osób zajmujących się edukacją kulturalną.

Nasz projekt został wybrany jako jeden z 7 najlepszych projektów spośród 500 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza, Edukacja, Rozwój „Generator Innowacji, Sieci Wsparcia 2”

MUZEUM PAMIĘCI – KROK PO KROKU

 

W Polsce jest pół miliona osób z zespołami otępiennymi i drugie pół miliona, którzy się nimi opiekują.

Dzięki wdrożeniu naszego projektu:
– przywracamy uśmiech na twarzach osób chorych i ich opiekunów,
– placówki muzealne zyskują wdzięcznych odbiorców swojego programu.                                                                                                            Z pełnym wachlarzem korzyści możecie zapoznać się na str. nr 9 poradnika Muzeum Pamieci

Marcel Andino Velez oraz Fundacja Wyspy Pamięci – pomysłodawcy i autorzy projektu Muzeum Pamięci zapraszają do kontaktu wszystkie placówki zainteresowane wdrożeniem  programu.  Prosimy o kontakt mailowy: fundacja@wyspypamieci.com.pl. Przyjedziemy, podpowiemy, pomożemy!

Każda z placówek, która z sukcesem wdroży program otrzyma od nas certyfikat wyróżniający placówki, które realizują warsztaty dla osób z chorobami otępiennymi. Razem stworzymy sieć placówek muzealnych przyjaznych osobom z chorobami otępiennymi.

Honorowy certyfikat nr 0001 otrzymuje Muzeum Narodowe w Warszawie. Dzięki zaangażowaniu edukatorek z Muzeum Narodowego – Barbary Tichy oraz Ani Knapek wypracowaliśmy prezentowane poniżej materiały, za co niniejszym uniżenie dziękujemy!

Dziękujemy Podopiecznym Warszawskich Ośrodków Pomocy za pomoc w realizacji programu.

Na końcu, ale nie na ostatku – dziękujemy Towarzystwu Innowacji Twórczych „ę” oraz PCG Polska za dostrzeżenie potencjału i wartości naszego pomysłu oraz  piękne upowszechnianie jego realizacji.

Zapraszamy!

                               Osoby z chorobami otępiennymi                                                                                          ok. 500 tysięcy                                                                 (+ min. 500 tysięcy opiekunów)

Placówki muzealne
ok. 1000 muzeów w Polsce

Ambasadorem projektu jest Marcel Andino Velez.

Marcel jest człowiekiem niegasnącej ciekawości i otwartości na świat, pełnym pasji    i umiejętności dzielenia się nimi w porywający sposób. 

Marcel jest certyfikowanym opiekunem medycznym i koordynatorem opieki. Od czerwca 2022 roku jest wiceprzewodniczącym Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Przed laty pracował jako dziennikarz „Przekroju”. Potem jako wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W 2019 roku postanowił zostać pionierem nieznanej na polskim rynku usługi, rodzinnej koordynacji opieki geriatrycznej. 

Więcej o działaniach Marcela przeczytacie tutaj: http://mlodszybrat.pl/

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego nasz projekt oraz zapoznania się z przygotowanymi przez nas bezpłatnymi materiałami do pobrania i wdrażania (materiały znajdują się pod filmem) oraz możliwościami wsparcia przez nas realizacji projektu w Państwa miejscu zamieszkania.

KTO MOŻE ROZPOCZĄĆ REALIZACJĘ PROJEKTU?

Inicjatorem wdrożenia innowacji mogą być: kierownictwo instytucji, personel lub osoba spoza muzeum (np. opiekun rodzinny albo instytucjonalny, inna osoba zainteresowana podnoszeniem jakości życia rodzin, których częścią jest osoba z chorobą otępienną).

Na początkowym etapie powołajcie zespół edukacyjny złożony z dwóch osób, z których jedna jest liderką lub liderem projektu, a druga asystuje. Każda z tych osób powinna pasjonować się sztuką, lubić ludzi, umieć otwierać się na odmienność i autentycznie zaangażować. Osoby z chorobami otępiennymi odmówią współpracy osobom, u których wyczują przymus i brak entuzjazmu. Wraz z rosnącym doświadczeniem zespołu, możecie włączać kolejnych pracowników muzeum.


WARSZTATY MUZEALNE – KROK PO KROKU

Zapoznajcie się z poradnikiem pt. Muzeum Pamięci. Warsztaty muzealne dla osób z chorobami otępiennymi. Krok po kroku. Sięgajcie po niego przez cały okres wdrażania projektu. Znajdziecie tu szczegółowe informacje dotyczące założeń innowacji, wyboru liderki lub lidera i zespołu edukacyjnego, wskazówki na temat przygotowań, opis warsztatów oraz trzy przykładowe scenariusze zajęć dla uczestników

KROK 1

Krytycznym czynnikiem powodzenia programu jest zbudowanie zespołu ludzi, którzy będą swobodnie nawiązywać kontakt  z osobami chorymi.  Opis procesu samodzielnego budowania zespołu opisany jest na str. 15-31 poradnika  Muzeum Pamięci. Warsztaty muzealne dla osób z chorobami otępiennymi. Krok po kroku.  Dobór osób do zespołu może odbyć się na zasadzie delegowania zadania w oparciu o doświadczenie i wiedzę dyrektora placówki. Z naszej strony rekomendujemy wsparcie decyzji o utworzeniu zespołu wiedzą pozyskaną  z ankiety, którą stworzyliśmy dla celów tego programu. Do analizy ankiety można również zaprosić przedstawicieli lokalnego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, również autorki oraz ambasador Muzeum Pamięci deklarują chęć wspierania zainteresowanych wdrożeniem na każdym etapie, w tym na etapie budowania zespołu. Ankieta umożliwia identyfikację osób, które chcą podjąć się tego zadania i które mają cechy charakteru dające nadzieję na pomyślną realizację jest dostępna do pobrania tutaj: Ankieta – budowanie zespołu. Arkusz  wspierający analizę odpowiedzi jest dostępny tutaj: Muzeum Pamieci – Budowa zespołu. Wytypujcie liderkę lub lidera. Jego najważniejsze zadanie to zbudowanie zespołu i wyposażenie go w wiedzę, dającą podstawy do współpracy z osobami uczestniczącymi. 

KROK 2

Liderka lub lider buduje zespół. Sukces projektu zależy od wiedzy, kompetencji oraz predyspozycji osób, które będą go realizować.  Szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia grupy projektowej oraz dalszych działań przygotowawczych, znajdują się w poradniku (rozdz. II pkt. 2, str. 31).
Zacznijcie od ankiety – za jej pomocą zidentyfikujcie poziom wiedzy muzealnego zespołu edukacyjnego na temat chorób otępiennych. Dzięki niej zaplanujecie adekwatne szkolenia. Do analizy danych pozyskanych z ankiet, wykorzystajcie arkusz wspierający analizę ankiety.                                                                                                                                                                                                           

Dzięki analizie dowiecie się:

– kto ma predyspozycje do pracy z tą grupą odbiorców – być może nawet poparte doświadczeniem, przy czym ważniejszy jest tu poziom otwartości i gotowości do realizacji programu Muzeum Pamięci,

– jakie są potrzeby i oczekiwania pracowników instytucji związane z wdrożeniem projektu.

KROK 3

Liderka lub lider organizuje spotkanie zespołu, którego celem jest wypracowanie jednolitej linii myślenia o projekcie.

Wyposażcie grupę w wiedzę dotyczącą chorób otępiennych, w szczególności przekażcie informacje na temat nietypowych sytuacji w pracy z chorymi i adekwatnych sposobów reakcji. Zasób niezbędnych wiadomości znajdziecie w poradniku (str. 35-44).
Do pogłębienia wiedzy przyda się także bezpłatny poradnik pt. Opiekun szyty na miarę.

Pomyślcie także o szkoleniu na temat zachowań typowych w przebiegu zespołów otępiennych . Mogłaby je poprowadzić zaproszona ekspertka lub ekspert w dziedzinie chorób otępiennych. Zaangażowanie kogoś z zewnątrz – choć może wiązać się z kosztami, przynosi dodatkową korzyść – rozpoczyna proces budowania sieci organizacji zaangażowanych w tworzenie oferty dla osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów. 

KROK 4 

Opracujcie scenariusz warsztatu. Wykorzystajcie informacje, materiały i wiedzę pozyskane z poradnika (rodz. II część 4, str. 45) oraz – jeśli to możliwe – od ekspertów z organizacji alzheimerowskich, działających w całym kraju.

Możecie zastosować gotowe scenariusze, ale rekomenduje się opracowanie własnej trasy, w oparciu o eksponaty, które znajdują się w waszych placówkach, analogicznie do zaproponowanych przez nas.

Opcjonalnie: zajęcia online

Opracowane materiały możecie wykorzystać podczas spotkań online z osobami niemobilnymi bądź z mieszkańcami miejscowości oddalonych od siedziby muzeum.

KROK 5

Dołóżcie starań, aby dotrzeć z informacją o warsztatach do potencjalnych zainteresowanych. Starajcie się też budować sieć organizacji i osób, chcących rozwijać projekt w ramach własnej działalności. Rekomendowana jest współpraca z którąś z organizacji  alzheimerowskich – to najlepsze z możliwych źródło kontaktu z grupą potencjalnych odbiorców.

Jak skutecznie komunikować się z odbiorcami:

– wykorzystajcie projekty plakatów Muzeum Pamieci – Plakat i rozwieście je w zaprzyjaźnionych placówkach w widocznym miejscu,

– terminy warsztatów planujcie kilka miesięcy wcześniej. Przed każdym kolejnym spotkaniem warto ponowić zawiadomienie o tej dacie z dwutygodniowym wyprzedzeniem,

– dbajcie o regularny przepływ informacji na temat zrealizowanych warsztatów, np. umieszczajcie informacje i relacje na stronie internetowej muzeum,

– przygotujcie ulotki zawierające te same informacje o projekcie co strona internetowa. Stale uzupełniajcie ulotki w miejscu przeznaczonym na komunikację z odbiorcami (najczęściej przy kasie biletowej),

– udostępnijcie na swojej stronie, w swoich mediach społecznościowych wirtualną bazę muzeów, które uzyskały certyfikat Muzeum Pamięci. Zachęcajcie swoim przykładem kolejne placówki do naśladowania.

KROK 6

Rozpocznijcie rejestrację chętnych do wzięcia udziału w warsztatach. Wskazówki znajdują się w poradniku (str. 48).

KROK 7

Przeprowadźcie warsztat zgodnie z założonym scenariuszem i wskazówkami z poradnika.

Na zakończenie rozdajcie uczestniczkom i uczestnikom:

        1. dyplomy

   

 

       2. materiał pamiątkowy do terapii reminiscencyjnej i manualnej – kostkę niespodziankę wraz z arkuszami z dziełami sztuki

    

 

        3. opiekunów i opiekunki wyposażcie w Instrukcję dla Uczestników

 

Pamiętajcie o tym, że sukces warsztatu należy mierzyć samopoczuciem uczestniczek i uczestników. Celem edukatorek i edukatorów powinno być wywołanie pozytywnych emocji i reakcji oraz uśmiechu na twarzach osób biorących udział w warsztacie.


Opcjonalnie
:

Jeśli muzeum działa według własnego scenariusza warsztatów, przekażcie osobom odpowiedzialnym za pracę edukacyjną arkusze do graficznej modyfikacji.                                                                                                   

Marcel Andino Velez i Fundacja Wyspy Pamięci zapraszają do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy:

 1.  w kompleksowym wsparciu przygotowania programu w swojej placówce,

 2. we wsparciu w wybranych przez Państwa etapach przygotowania programu w swojej placówce.

Kontaktujcie się z nami drogą mailową: fundacja@wyspypamieci.com.pl

W Polskę idziemy! Przyjedziemy! Podpowiemy! Pomożemy!

Do zobaczenia w Waszym Muzeum!