Menu Zamknij

Nagrody i wyróżnienia

Seria „Szu na tropie pamięci” została wybrana jako jeden z dziesięciu najbardziej innowacyjnych projektów realizowanych w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/innowatorzy-spoleczni  Wśród wyróżnionych projektów znalazł się również nasz drugi projekt „Wrota Pamięci”


w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Książeczki dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Seria książeczek dotyka problematyki chorób otępiennych, które postrzegane są przez wiele osób jako bardzo trudne. Szczególnym wyzwaniem staje się dla wielu osób przekazanie informacji o chorobie osoby bliskiej najmłodszym jej członkom, czyli dzieciom. Książeczki wspierają naturalną dzieci na inność i jednocześnie wspierają rodziców dając im wskazówki w jaki sposób reagować i wyjaśniać nietypowe zachowania osób chorych najmłodszym członkom rodziny.

Czytelnicy towarzyszą chorej osobie od pierwszych objawów choroby otępiennej po jej zaawansowane stadium. Dzięki próbom angażowania dziecka w proces wspierania osoby z chorobą otępienną zapobiegamy izolacji społecznej chorych, a w dzieciach kształtujemy dobry stosunek do choroby, inności i tworzymy w nich dobre postawy, które mogą procentować, w czasie gdy ich rodzice osiągną wiek senioralny.

Integralną częścią każdej książeczki są zadania dla dzieci i mini poradnik dla rodziców – powiązane tematycznie z treścią książeczki.

Seria służy osobom chorym na choroby neurodegeneracyjne i ich rodzinom,  w szczególności najmłodszym członkom rodzin może znaleźć zastosowanie  w rodzinach, przedszkolach, bibliotekach, ośrodkach pomocowych, poradniach terapeutycznych, świetlicach terapeutycznych, gabinetach lekarskich.

Charakterystyka serii: zwarta, zamknięta historia opisana jako seria przygód 3, 5 – letniego chłopca, który mieszka z Mamą i Tatą. Chłopiec ma na imię Szymek, przez najbliższych zwany jest Szymciem bądź Szu. Pod nieobecność rodziców opiekują się nim zaprzyjaźnieni sąsiedzi seniorzy – pan Jacek i Jego żona Helena. W ramach serii ukazany zostanie proces towarzyszenia osobie chorej na chorobę neurodegeneracyjną od momentu zauważenia przez najbliższych objawów, przez proces diagnostyczny, po towarzyszenie w chorobie do ostatniego jej stadium. Książeczki napisane są językiem korzyści, obrazują możliwe pozytywne i efektywne metody współpracy i komunikacji z chorym jak również sposoby radzenia sobie z chorobą w najbliższym gronie. Naczelną myślą autorek jest przekazanie licznym rodzinom zderzającym się z trudną diagnozą (trudną z uwagi na panujące stereotypy oraz brak wiedzy), że w tej chorobie najwyższą wartością jest wspólny czas i że warto skupić się na celebrowaniu tego czasu, który pozostał w drodze wspierania chorego na bazie jego możliwości, a nie stawiania mu oczekiwań nieadekwatnych do jego aktualnych umiejętności

Książeczki w oprawie twardej
Format 275 mm x 250 mm (pionowy):
Jest przyjazny dla dziecka – dziecko ogarnia taką przestrzeń wzrokiem.
Jest przyjazny dla Seniora – chorzy seniorzy z uwagi na problemy ze wzrokiem również preferują większe formy do oglądania, większe litery do czytania.

Kolorystyka z dominacją kolorów najdłużej widzianych przez osoby z chorobą otępienną – czerwony, niebieski, żółty, w dalszej kolejności fioletowy, pomarańczowy, zielony
Źródło: https://www.uksmobility.co.uk/blog/2015/05/the-importance-of-colour-and-contrast-in-dementia/

Wyżej wymienione parametry techniczne są gwarantem przedłużonej trwałości książeczek i umożliwiają użytkowanie przez większą ilość osób, w dłuższym czasie

1. Jest to pierwsza książeczka, otwierająca serię „Szu na tropie pamięci”. Poznajemy w niej bohaterów oraz przedstawiamy pierwsze objawy choroby otępiennej, ujawniające się w codziennym funkcjonowaniu osoby chorej.

2. W tej części prezentowane są kolejne objawy choroby otępiennej -tym razem ujawniające się w sposób szczególny zaburzeniami w orientacji w czasie i przestrzeni.

3.W tej części przedstawione zostały kolejne objawy choroby otępiennej – tym razem objawy związane z zaburzeniami pamięci.

4. W tej książeczce wyjaśnione jest na czym polega proces diagnostyczny w chorobie otępiennej, dlaczego powinien przez niego przejść,jakie są przyczyny choroby neurodegeneracyjnej, jak przebiega leczenie i jakie są rokowania.

5. W tej książeczce wyjaśniamy dzieciom funkcje domu dziennego pobytu, jako miejsca dla osób z chorobą otępienną. Opisane funkcje to między innymi: stymulacja funkcji poznawczych, integracja społeczna, aktywizacja ruchowa, terapia zajęciowa, wytchnienie dla opiekunów, zapobieganie izolacji społecznej chorych i ich bliskich oraz zapobieganie izolacji zawodowej opiekunów.

6. W niniejszej książeczce dzieci dowiadują się, jak objawiają się zaburzenia mowy, zwane afazją, występujące w przebiegu choroby otępiennej

7. W niniejszej książeczce zapoznajemy dzieci z objawami związanymi z zaburzeniami zachowania, które mogą wystąpić w przebiegu choroby otępiennej. Mogą to być na przykład: nieadekwatne zachowania w stosunku do innych, reagowanie emocjami nieadekwatnymi do sytuacji, nieumiejętność odnalezienia się osoby chorej w danej sytuacji.

8.W niniejszej książeczce pokazujemy dzieciom z jakimi emocjami i obciążeniami spowodowanymi sprawowaniem opieki nad osobą z chorobą otępienną może zmagać się jej bliski.

9. W niniejszej książeczce ukazujemy dzieciom objawy choroby otępiennej w jej zaawansowanej fazie, między innymi problemy chorego z samodzielną higieną oraz narastające trudności z nazywaniem swoich potrzeb.

10.W niniejszej książeczce Szymek martwi się o zdrowie opiekuna chorej osoby – czy nie będzie on tak samo chory.Chłopczyk dowiaduje się, że nie zawsze obniżenie funkcjonowania poznawczego u seniorów musi oznaczać chorobę otępienną.