Menu Zamknij

SĄSIAD POTRAFI

Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych ma przyjemność zaprezentować Państwu metodologię budowania społeczności lokalnej przyjaznej osobom z chorobami otępiennymi „Sąsiad potrafi„.
Poniższe opracowanie powstało w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Sąsiad potrafi” jest projektem mającym na celu wsparcie lokalnych liderów, samorządowców, wszystkie osoby i jednostki, które dostrzegają problemy chorych i ich opiekunów i chcą ich efektywnie wspierać w godnym i aktywnym przeżywaniu okresu choroby. Mamy nadzieję, że stanie się podstawą do tworzenia sąsiedzkich sieci wsparcia i przyczyni do znaczącej poprawy jakości życia osób z chorobami otępiennymi oraz ich opiekunów w wielu miastach, miasteczkach, wsiach, dzielnicach miast, wśród usługodawców, instytucji oraz życzliwych osób.

PORADNIK DO POBRANIA:

https://wyspypamieci.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/SASIAD-POTRAFI-DGA.pdf

W ramach projektu „Sąsiad potrafi” opracowane zostały, identyfikatory przyjaciół i organizacji przyjaznych osobom z chorobami otępiennymi (pliki „Logotyp (…) do pobrania”)

Logotyp 1
Logotyp 2
  1. Logotyp 1_100mm: https://wyspypamieci.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/logo-miejsce-z-sercem-na-dłoni_all_naklejka-100mm-4.pdf
  2. Logotyp 2_100mm https://wyspypamieci.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/logo-miejsce-z-sercem-na-dłoni_all_naklejka-100mm_2-2.pdf
  3. Logotyp 1_300mm https://wyspypamieci.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/logo-miejsce-z-sercem-na-d%C5%82oni_all_naklejka-300mm-3.pdf
  4. Logotyp 2_300mm https://wyspypamieci.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/logo-miejsce-z-sercem-na-dłoni_all_naklejka-300mm-2-2.pdf
  5. Rollup 1 https://wyspypamieci.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/logo-miejsce-z-sercem-na-dłoni_all_rollup1-2.pdf
  6. Rollup 2 https://wyspypamieci.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/logo-miejsce-z-sercem-na-dłoni_all_rollup2-2.pdf

Materiały dostępne na tej stronie mogą Państwo pobierać, dystrybuować i użytkować bez ograniczeń.

Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, organizacje zainteresowane wdrażaniem systemu społeczności lokalnej przyjaznej osobom z chorobami otępiennymi. Wesprzemy działania grup inicjujących, mamy nadzieję stworzyć z Państwa pomocą bazę informacji na temat podmiotów działających na rzecz budowania takich społeczności.

Wszelkie zapytania związane z budowaniem społeczności lokalnych przyjaznych osobom z chorobami otępiennymi prosimy kierować na adres: kontakt@wyspypamieci.pl