Menu Zamknij

Konferencja

Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci zaprasza na konferencję poświęconą projektom wpierającym integrację i komunikację w rodzinach, w których zdiagnozowano choroby otępienne. Projekty te zostały zrealizowane w ramach programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (za prowadzenie programu odpowiadała DGA S.A.): „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra. Temat: Usługi Opiekuńcze dla osób zależnych”. Niniejsze spotkanie poświęcone jest dwóm innowacjom, które zostały skierowane – wśród czternastu w skali kraju – do ogólnopolskiego upowszechniania.

Fundacja Wyspy Pamięci jest podmiotem, który współpracuje z autorami projektów i podejmuje wysiłek na rzecz wydania omawianych projektów, aby dostarczyć rodzinom doświadczającym chorób otępiennych narzędzi do konstruktywnego, wartościowego i służącego poprawie jakości ich życia spędzania czasu.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: fundacja@wyspypamieci.com.pl

Plan konferencji

8:30 - 9:00 Rejestracja Uczestników
9:00 - 9:15 Powitanie
9:15 - 10:15 Możliwości organizacji czasu wolnego osób z chorobami otępiennymi na tle najczęściej występującego schematu funkcjonowania ich rodzin
Psycholog Joanna Szczuka - pracuje z osobami z chorobami otępiennymi oraz udziela wsparcia psychologicznego członkom ich rodzin. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla opiekunów rodzinnych i zawodowych. Autorka publikacji dotyczących seniorów, w tym seniorów doświadczonych chorobą otępienną.
10:15 - 11:00 Gra „Wrota pamięci” – czyli jak ćwiczyć pamięć, poprawiać komunikację i zintegrować rodzinę
Spotkanie z autorkami.
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 12:00 Seria książeczek „Szu na tropie pamięci” – czyli jak rozmawiać z dziećmi na temat choroby babci/dziadka.
Spotkanie z autorkami.
12:00 - 12:30 Podsumowanie i dyskusja

Powiązane wpisy